SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

KOMPLEKSOWA PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

Projekt pt. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Miasto Białystok” jest bezpłatny i skierowany do wszystkich uczniów klas I, IV i VI Szkoły Podstawowej.
Będzie polegał na następujących działaniach:
1. Edukacja zdrowotna uczniów klas I, IV i VI. Dziecko dowie się jak ważna jest prawidłowa postawa, prosty kręgosłup oraz odpowiednia ilość codziennego ruchu by wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się.
2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych na terenie szkoły przez specjalistę w zakresie wad postawy z ustaleniem dalszych metod leczenia przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
3. Przeprowadzenie zajęć dla zdiagnozowanych uczniów za pomocą specjalistycznych metod terapeutycznych/rehabilitacyjnych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.
Zarówno badania diagnostyczne jak i dalsze działania specjalistyczne korekcyjno – kompensacyjne są w dzisiejszych czasach bardzo ważnym czynnikiem tego projektu nie tylko z powodu licznych wad postawy, ale i braku bezpośredniego, szybkiego dostępu do specjalistów i rehabilitacji.
Korzyści z uczestnictwa w projekcie:
1. Prosty kręgosłup + lepsze samopoczucie = ZDROWE DZIECKO
2. Bezpłatne badania diagnostyczne wraz z konsultacją specjalistyczną
3. Bezpłatne ćwiczenia korekcyjne na basenie
4. Wzrost aktywności ruchowej dzieci
5. Zmniejszenie ilości występowania wadliwych postaw u dzieci
6. Wzrost świadomości uczniów na temat wad postawy i wynikających z tego zagrożeń
7. Zwiększenie wiedzy, świadomości oraz umiejętności praktycznych rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy. 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU