Szkoła z Klasą 2.0

szkolazklasa

 

Szkoła z klasą 2.0 – piąta edycja 2014/2015


 

 

W bieżącym roku szkolnym (2014/ 2015) kontynuujemy udział w programie Szkoła z klasą 2.0.

Obecna edycja prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań.

Uczniowie wspólne z nauczycielami zaplanują działania, zrealizują wyznaczone zadania oraz wprowadzą zmiany dotyczące mądrego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się. Dokonamy weryfikacji Szkolnego Kodeksu 2.0 (kodeks dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji) stworzonego podczas ubiegłorocznej akcji oraz dokonamy modyfikacji kodeksu (podczas szkolnej debaty).

Pod koniec I semestru zorganizujemy Targi 2.0, podczas których wypromujemy w szkole temat przewodni tegorocznej akcji szkoła z klasą – czyli czytanie i odkrywanie. Podsumujemy także wszystkie działania zrealizowane w I semestrze. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie nasi uczniowie zobaczą, że dociekliwość poszukiwanie oraz czytanie towarzyszy im w szkole i poza nią cały czas oraz że są to umiejętności, które warto rozwijać.

W II semestrze uczniowie i nauczyciele przystąpią do realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii i metod motywujących uczniów do samodzielnej pracy i uczenia się, a także rozwijających kompetencje czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań.

 

 

 

SZKOŁA Z KLASĄ 2.O EDYCJA 2013/2014

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z Klasą 2.0”. W ramach „Szkoły z Klasą 2.0” nauczyciele i uczniowie naszej szkoły biorący udział w programie będą przez cały rok wypracowywali sposoby mądrego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się oraz stworzą kodeks dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji (Kodeks 2.0). Następnie uczniowie i nauczyciele przystąpią do realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii i metod motywujących uczniów do samodzielnej pracy i uczenia się. Na platformie edukacyjnej CEO założony zostanie blog szkoły na którym uczniowie będą mieli możliwość komunikowania się ze sobą i nauczycielami, wymiany pomysłów. W wyniku działań uczniów i nauczycieli szkoła ma możliwość otrzymania tytułu Szkoły z Klasą 2.0. Dzięki udziałowi w „Szkole z Klasą 2.0” uczniowie starać się będą częściej komunikować z nauczycielami formą e-mailową lub za pomocą komunikatorów gdy będzie to konieczne oraz korzystać ze stron polecanych przez nauczycieli i podręczniki.

SZKOLNY KODEKS Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej w Publicznym Gimnazjum nr 1

1. Ucz i ucz się z TIK.
a) prace domowe odrabiaj rzetelnie, używając pomocnych źródeł do jakich należy internet, encyklopedie i słowniki multimedialne;
b) podczas lekcji korzystaj z rzutników, pracowni komputerowych i tablic interaktywnych, (pomocne programy: Microsoft Office, Gimp, Logomocja);
c) twórz bazy przydatnych linków, które pomogą ci w nauce.
2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.
a) jeśli przygotowujesz na lekcję jakieś materiały dodatkowe, najpierw je przeczytaj i porównaj z innymi opisami na ten temat;
b) nie wierz we wszystko, co jest napisane w internecie, używaj tylko sprawdzonych i wiarygodnych źródeł, nie opieraj się na plotkach;
c) nie obrażaj innych użytkowników sieci.
3. Nie kradnij i nie daj się okraść.
a) wykorzystując jakieś informacje, podaj autora i źródło;
b) pamiętaj o prawach autorskich, gdyż sam również nie chcesz, aby ktoś wykorzystywał twoją własność;
c) pobieraj pliki z legalnych stron;
d) pamiętaj, że każdy komputer posiada IP i policja z łatwością może go namierzyć;
e) wymieniając komentarze lub prowadząc rozmowy z nieznajomymi, nie podawaj swoich danych osobowych, posługuj się pseudonimem.
4. Komunikuj się.
a) w Internecie komunikuj się poprzez znane i legalne komunikatory takie jak: Skype, GG, Team Speak i wiele innych;
b) do komunikowania się używaj poprawnej polszczyzny;
5. Komputery pod ręką.
a) w większości sal powinny być tablice interaktywne, rzutniki i komputery;
b) w pracowni komputerowej i czytelni jest możliwość korzystania z komputerów i sieci;
6. Bądź bezpieczny w sieci.
a) nie podawaj swoich danych osobowych, gdyż mogą one być użyte w niewłaściwy sposób;
b) nie wstawiaj filmów lub zdjęć bez zezwolenia osób, które się na nich znajdują;
c) nie podawaj się za osobę, którą się nie jesteś.
7. Naucz tego dorosłych.
a) naucz swoich rodziców i dziadków jak posługiwać się TIK;
b) pokaż dorosłym, np. rodzicom i dziadkom, że korzystanie z Internetu jest łatwe i przyjemne;
c) pomóż dorosłym założyć konto na portalu społecznościowym, konto e-mail, skype.

 

DEBATA SZKOLNA

11 grudnia 2013 roku  w naszej szkole odbyła się Debata szkolna, w której udział wzięło około 100 uczniów naszej szkoły. Debatę otworzyła Pani  Dyrektor naszej szkoły przedstawiając zagrożenia płynące z sieci. Następnie Pani M. Martyniak - koordynator projektu - przedstawiła zebranym na czym polega projekt Szkoła z klasą 2.0 oraz na czym polegała praca w poszczególnych klasach nad kodeksami klasowymi. Reprezentacje klas 3a, 2a i 2b przedstawiły i pokrótce omówiły punkty swojego kodeksu. Po zaprezentowaniu wszystkich punktów Kodeksu i wymianie zdań, opiekunowie rozdali zebranym uczniom ankiety, w których ci mieli zakreślić wybrane przez siebie podpunkty. Koordynator wyjaśnił im, że to co wybiorą, znajdzie się w Kodeksie szkolnym, a tym samym wszyscy uczniowie będą musieli się do niego stosować. Po zliczeniu wszystkich odpowiedzi, opiekunowie zaprezentowali wszystkim zgromadzonym ostateczną wersję Kodeksu 2.0.

Wszyscy zaproszeni uczniowie  chętnie przysłuchiwali się rozmowie przedstawicieli klasowych i zrozumieli jak przydatny będzie Kodeks 2.0 w pracy w szkole. Wiedzą, że kodeks stawia wymogi nie tylko przed nimi ale także przed nauczycielami. Wszyscy mamy obowiązek pracować  z multimediami, ale nie przesadzając z nadmiarem, bo każda rzecz używana w  nadmiarze kiedyś się nudzi.

 

PC111630  PC111632
 PC111639  PC111644
 PC111649  PC111652

 

W ramach programu korzystamy w miarę możliwości z zasobów szkoły podczas realizacji zadań i promowaniu Kodeksu 2.0 w Szkole Podstawowej nr 8, który od 23 stycznia obowiązuje w naszej szkole.

Szkolny kodeks 2.0

1. Nie korzystamy z telefonów komórkowych w szkole.

2. Dbamy o sprzęt komputerowy w szkole (salach lekcyjnych, bibliotece).

3. Używamy nowych technologii w szkole (projektor, tablica interaktywna).

4. Korzystamy ze stron internetowych polecanych przez nauczycieli i płyt dołączonych do podręczników.

5. Jesteśmy bezpieczni w sieci (nie podajemy na stronach swoich danych: adresu i telefonu, nie wysyłamy obcym swoich zdjęć, nie zamieszczamy w internecie zdjęć innych osób, nie wchodzimy na strony internetowe nie odpowiednie dla wieku)

6. Nie kopiujemy gotowych prac i plików. Podajemy źródła informacji, które znaleźliśmy w sieci.

7. Strona internetowa jest nasza wizytówka, świadczy o nas samych i jest źródłem ważnych informacji z życia szkoły.

Link do bloga naszej szkoły:

http://blogiceo.nq.pl/sp8jesienna/