SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

WF z Klasą

wfW roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „WF z Klasą” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest objęty patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Chcemy aby zajęcia wychowania fizycznego w szkole zachęcały do aktywności ruchowej.

Program „WF z Klasą” wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Program ten ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Na platformie edukacyjnej CEO został założony blog szkoły, na którym będą umieszczane relacje dotyczące wybranych przez uczniów i nauczycieli zadań.

Sportowy Okrągły Stół

SOS był pierwszym zadaniem do wykonania w ramach programu „WF z Klasą”

Uczniowie dyskutowali o plusach i minusach zajęć wychowania fizycznego w obecnej formie i jakie zmiany chcieliby wprowadzić.

Następnie z puli 13 zadań do wykonania w bieżącym roku szkolnym wybrali dwa:

- odwrócona lekcjato zadanie pracy domowej z teorii, tak aby nie poświęcać na nią czasu podczas zajęć. Uczniowie przychodzą na zajęcia z wiedzą teoretyczną, którą później wykorzystują w praktyce

- lekcje poza szkołą- zajęcia prowadzone w terenie – parku, lesie, lodowisku, basenie itp.

Lokalna Akcja Sportowa

W okresie wiosennym będziemy realizowali drugie zadanie obowiązkowe – LAS.

Link do bloga naszej szkoły:http://blogiceo.nq.pl/sportowa8/