SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

"Pamięć i tożsamość”

"Pamięć i tożsamość”

   Program ,,Pamięć i Tożsamość” adresowany jest do uczniów klas I-III    gimnazjum.

Główną ideą programu jest popularyzacja wiedzy o historii naszego kraju

i regionu. Odnosi się szczególnie do wydarzeń II wojny światowej i historii współczesnej, które są mało znane w naszym społeczeństwie. Mimo bogatej literatury i relacji jeszcze żyjących świadków wiedza o zbrodni katyńskiej czy zesłaniach Polaków na Syberię jest mało znana. Także wiadomości o wojennych losy białostockich Żydów, powstaniu w gettcie , jak również pomocy jaką nieśli im Polacy są białymi plamami na kartach historii naszego regionu.

Program realizowany jest od 2008 roku przy współudziale IPN-u w Białystoku i w Warszawie , Związku Sybiraków Polskich, oraz Muzeum Wojska Polskiego.


Cele:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia
  • Poznanie elementów historii regionu i jego związku z dziejami Polski
  • Rozwijanie tolerancji młodzieży na odmienność kulturową, etniczną i religijną
    Rozwijanie zainteresowań historią II wojny światowej.
  • Propagowanie wśród uczniów wiedzy o losach Polaków i Żydów w naszym regionie w czasie II wojny światowej.
  • Zapoznanie z takimi pojęciami jak: Golgota Wschodu, Katyń , Totalitaryzm, Holokaust
  • Promowanie przedsięwzięć związanych z utrwalaniem pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu
  • kształtowanie poczucia tożsamości i szacunku do innych odmiennych społeczności i kultur