SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

logo sp8

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

realizowany w Szkole Podstawowej nr 8

WSTĘP

           Przejście z przedszkola do szkoły jest dla dziecka bardzo dużym przeżyciem. Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Wiąże się to ze zmianą podstawowej formy aktywności i środowiska edukacyjnego, zmianą kolegów i przyjaciół, otoczenia, miejsca przebywania. To wszystko rodzi trudności adaptacyjne. Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku i dążymy do tego, aby jak najszybciej mały uczeń odnalazł się w nowym środowisku. Mamy świadomość, że Rodzice przeżywają  troskę i niepokój o losy swoich dzieci, a niektórzy przyszli uczniowie obok ciekawości noszą w sobie lęk przed nowym, nieznanym życiem szkolnym.  Zaplanowane działania mają przyczynić się do zachęcenia dzieci do szkoły, do nauki i pomóc odnaleźć się i zaadoptować w nowych warunkach.

 

CAŁY PROGRAM