SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl
  • image
Previous Next

Ważne informacje – Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z harmonogramem i procedurami zamieszczonymi na stronie CKE.

1. W egzaminie biorą udział uczniowie zdrowi, – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzice nie mogą wejść na teren szkoły.
4. Uczniowie przychodzą do szkoły od godz. 8:00 do 8:15 (najpóźniej).
5. Uczniów obowiązuje strój galowy.
6. Uczniowie przed wejściem do szkoły i w czasie przebywania w szkole muszą pamiętać o zachowywaniu dystansu społecznego minimum 1,5 m.
7. Egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbędą się na hali sportowej. Egzamin z języka niemieckiego przeprowadzony zostanie w sali 50. Przydział uczniów do poszczególnych sal egzaminacyjnych będzie wywieszony przy wejściach do szkoły.
8. Uczniowie klasy VIII A wchodzą do szkoły wejściem od ul. Sandomierskiej i korytarzem przechodzą do holu przy hali sportowej.
9. Uczniowie klasy VIII B wchodzą do szkoły wejściem od boiska i korytarzem obok sali gimnastycznej przechodzą do holu przy hali sportowej.
10. Uczniowie na teren szkoły wchodzą w maseczkach (zakryte usta i nos), po wejściu muszą zdezynfekować ręce. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego.
11. Uczniowie po wejściu do szkoły mogą skorzystać z szafek w szatni, gdzie pozostawiają wszystkie swoje rzeczy. Telefony komórkowe przyniesione na teren szkoły muszą być wyłączone! Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. Nie należy przynosić żadnych książek czy maskotek.
12. Uczniowie do sali egzaminacyjnej wnoszą własne materiały piśmiennicze (2-3 czarne długopisy), linijkę (matematyka), ważną legitymację szkolną, chusteczki higieniczne, małą, niegazowaną wodę mineralną. Butelkę z wodą należy postawić na podłodze przy stole.
13. W holu przed salą egzaminacyjną uczniowie otrzymają koperty z kodami kreskowymi (naklejki na arkusz egzaminacyjny) i paskiem kodowym (do prawidłowego zakodowania pracy). Ponadto przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego wylosuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
14. O godz. 9.00 w dniach 25 – 27.05.2021 r. rozpocznie się egzamin ósmoklasisty.
• 25.05.2021 r. (wtorek) – język polski (120 min.)
• 26.05.2021 r. (środa) - matematyka (100 min.)
• 27.05.2021 r. (czwartek) – język obcy nowożytny (90 min.)
Uczniowie mający dostosowania na egzaminie piszą odpowiednio dłużej (Komunikat o dostosowaniach na egzaminie 2021 – na stronie CKE)
15. Podczas egzaminu obowiązują następujące zasady:
a) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
16. Po rozpoczęciu pracy z zestawem w sali egzaminacyjnej uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni na egzamin.
Należy zapoznać się z Wytycznymi CKE, MEiN oraz GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r. adres linku:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

facebook

 

power

 kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

 

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub