SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl
  • image
Previous Next

WRACAMY DO SZKOŁY

Nauczanie stacjonarne od 31 maja 2021r.

Od poniedziałku 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie SP nr 8 wracają do nauczania stacjonarnego. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników szkoły obowiązywać będą procedury, które zostały wprowadzone z dniem 1 września 2020r.

Oto najważniejsze wytyczne:

- Do szkoły nie przychodzi dziecko z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, ból gardła, temperatura powyżej 37,5°C) lub jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, czy w izolacji.

- Każdy uczeń powinien posiadać indywidualną Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły np.: korytarze szkolne, szatnie czy toalety. Nie dotyczy to grup przedszkolnych.

- Obowiązuje zasada dystansu społecznego - 1,5 metra od innych uczniów i pracowników szkoły.

- Podczas zajęć należy korzystać tylko ze swoich podręczników i przyborów szkolnych, jest całkowity zakaz użyczania ich kolegom.

- Uczniowie spożywają tylko swoje, przyniesione z domu kanapki, napoje lub obiady wydawane w stołówce szkolnej.

- Podczas przerw przebywają tylko koło swojej sali, mają zakaz przemieszczania się na inne piętra (nie dotyczy wyjść do łazienki).

 

W szkole wprowadzono trzy przerwy obiadowe:

- godz.11:15 - klasy IV i V a

- godz. 12:15 - klasy VI

- godz. 13:15 - klasy VII i VIII

Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną, w której odbywa się większość zajęć lekcyjnych.

Przydział sal dla uczniów klas: I- VIII

klasa I a – sala 32                                

klasa I b – sala 31                               

klasa I c – sala 31                                 

                                                             

klasa II a – sala 43                              

klasa II b – sala 42                               

klasa II c – sala 44                        

                                                                                                                   

klasa III a – sala 43                              

klasa III b – sala 42                             

klasa III c – sala 44 

 

klasa IV a – sala 39  

klasa IV b – sala 38 

klasa IV c – sala 26  

 

klasa V a – sala 25  

 

klasa VI a - sala 35

klasa VI b sala 45

klasa VI c - sala 52

klasa VI d - sala 36

 

klasa VII asala 50

klasa VII b - sala 48

klasa VII csala 37

 

klasa VIII asala 4

klasa VIII b - sala 49

 


 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

facebook

 

power

 kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

 

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub