SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

przetargi/zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Ogłoszenie o wolnej powierzchni użytkowej. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg na najem 1m2 powierzchni holu na parterze budynku szkoły z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne.

 

Załączniki:
ogłoszenie   PDF
regulamin przetargu   DOC     PDF
wzór umowy SP 8     DOC    PDF
klauzula RODO    DOC   PDF
załącznik Nr 1 formularz ofertowy   DOC    PDF
załącznik nr 2 zap. z Regulamienem   DOC    PDF
załącznik nr 3 zap. stan nieruchomosci    DOC    PDF
załącznik nr 4 oświadczenie oferenta    DOC    PDF

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

 

ZAŁĄCZNIKI:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO   PDF    DOC
ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   PDF    XLS
ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY  PDF   
ZAŁĄCZNIK NR 3 OFERTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA   PDF    DOC
ZAŁĄCZNIK NR 3.1 OPIS I WYCENA PRZEDMIOTU OFERTY   PDF    XLS

 

 

 

 

Informacja o wyniku postepowania oraz zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 8

 

Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 8

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nabiału

Zaproszenie do złożenia oferty - nabiał

Nr 1 - Formularz ofertowy

 Nr 2 - Projekt umowy

Nr 3 - Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mrożonych warzyw, owców, półproduktów garmażeryjnych i ryb 

Zaproszenie do złożenia oferty - mrożone warzywa, owoce, półprodukty garmażeryjne i ryby

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - Projekt umowy

Nr 3 - Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę  suchych artykułów spożywczych

Zaproszenie do złożenia oferty - suche artykuły spożywcze
Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - Projekt umowy
Nr 3 - Klauzula RODO  

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich

 Zaproszenie do złożenia oferty - pieczywo i wyroby piekarski

Nr 1 - Formularz ofertowy

 Nr 2 - Projekt umowy

Nr 3 - Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mięsa i produktów mięsnych

Zaproszenie do złożenia oferty - mięso i proukty mięsne

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - Projekt umowy
Nr 3 - Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę warzyw, owoców, ziemniaków i jaj
Zaproszenie do złożenia oferty - warzywa, owoce, ziemniaki, jaja
Nr 1 - Formularz ofertowy
Nr 2 - Projekt umowy
Nr 3 - Klauzula RODO

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania: Dostawa wyposażenia meblowego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia meblowego

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

ZAŁĄCZNIKI:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 OFERTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3.1 OPIS I WYCENA PRZEDMIOTU OFERTY

 

 

 

„Modernizacja, adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń
w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku do celów dydaktycznych”

(Znak postępowania: 26.1.2020)

Ogłoszenie nr 538895-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Dokumentacja zamówienia

 

 PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI 01

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA 01

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

   ROZSTRZYGNIĘCIE - OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zapytanie ofertowe na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych.

 

zapytanie ofertowe - str 1  str 2
załącznik nr 1  formularz ofertowy  PDF   DOC
załącznik nr 2  porozumienie  PDF   DOC

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe na remont posadzki w kuchni SP 8 w Białymstoku.

zapytanie ofertowe
załącznik nr 1  formularz ofertowy
załącznik nr 2 wzór umowy

Małgorzata Aleksiejuk
kierownik adm.-gosp. SP 8 w Białymstoku

 

 


Białystok, 28.02.2019 r.

INFORMACJA

              Informuję, że w wyniku postępowania przetargowego na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku przy ul. Jesiennej 8 wybrana została oferta firmy:

JMS s.c. Michał Józefowicz, Sławomir Muszyński
ul. Końcowa 5
15-697 Białystok

Dyrektor SP 8 w Białymstoku
Mariola Toczydłowska

 

 

Ogłoszenie o wolnej powierzchni użytkowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza  w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg na najem 1m2 powierzchni holu na parterze budynku szkoły z przeznaczeniem na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne.

 

ogłoszenie SP 8    PDF   DOC
regulamin przetargu    PDF   DOC
wzór umowy SP 8    PDF   DOC
klauzula  RODO    PDF   DOC
załącznik Nr 1 formularz ofertowy    PDF   DOC
załącznik nr 2 zap. z Regulamienem    PDF   DOC
załącznik nr 3 zap. stan nieruchomosci    PDF   DOC
załacznik nr 4 oświadczenie oferenta    PDF   DOC