SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

SZKOLNY KODEKS UCZNIA - ZOBACZ
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - ZOBACZ

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku na lata 2018 - 2021 - ZOBACZ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

  REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ - ZOBACZ

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ - ZOBACZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  PDF

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA NA CZAS EDUKACJI ZDALNEJ - ZOBACZ

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PRACY ZDALNEJ

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 
ZWIĄZANA Z POWROTEM UCZNIÓW DO SZKOŁY OD 01.09.2020 r.  W OKRESIE PANDEMII COVID - 19

Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1 - deklaracja

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ  - ZOBACZ