SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

rada rodziców sp

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8

Przewodniczący -Jerzy Osipiuk
Zastępca przewodniczącego – Mariusz Skibicki
Sekretarz – Anna Puchalska

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Szydłowska

Krzysztof Kosowski

Ewa Jurczuk

UWAGA !!!

Istnieje możliwość wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 40 zł za semestr (od rodziny) i wpłaty na ksero w kwocie 10 zł za semestr na rachunek bankowy:

08 8099 0004 0015 4884 3000 0010 

W treści przelewu należy podać informacje: wpłata na Radę Rodziców bądź ksero, imię i nazwisko dziecka, szkoła (SP8 ), klasa.