SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

wykaz podręczników sp

Zestaw podręczników obowiązujących

w Szkole Podstawowej

Nr 8 im. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

rok szkolny 2021/2022 

 

W klasach I - VIII podręczniki i ćwiczenia zakupowane są z DOTACJI CELOWEJ NA PODRĘCZNIKI MEN.
Rodzice zakupują jedynie podręczniki do nauki religii.
Informacje o formie zakupu podręczników w grupach przedszkolnych zostaną udzielone przez wychowawców poszczególnych grup na początku roku szkolnego.