SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl
  • image
Previous Next

Nauczanie zdalne od dnia 09 listopada 2020 r.

Informujemy, że od poniedziałku 09.11 do 29.11.2020 r. wszyscy uczniowie klas I - VIII pozostają w domach i uczą się zdalnie zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem nauczania.
Szkoła zapewni opiekę świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID - 19. Potrzebę takiej opieki należy zgłosić do wychowawcy klasy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 12,13 listopada (czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Grupy przedszkolne pracują bez zmian, zgodnie z rozkładem.

KONSULTACJE

W związku ze zdalną formą nauczania Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów mailowo w dniach wskazanych w tabeli, w godzinach 17:00 – 18:00
Tabela z danymi do konsultacji przedmiotowych

Zmiana organizacji pracy szkoły od 26.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. wydanym w związku z rozwojem pandemii COVID-19, od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października 2020 r.
Uczniowie klas IV –VIII od dnia 26 października 2020 r. pozostają w domu i uczą się zdalnie według rozkładu i zasad przesłanych przez wychowawców.
Uczniowie klas I –III uczą się nadal w szkole według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
Praca świetlicy i oddziałów przedszkolnych nie ulega zmianie.

Mariola Toczydłowska
Dyrektor SP nr 8

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS I – VIII W DNIACH 28-29 PAŹDZIENIKA 2020r.- zebrania w formie online prowadzone na platformie G- Suite

TERMINY ZEBRAŃ

 

 

facebook

 

power

 kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

 

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub